خبر فوری؛ نخستین وزیر ارشاد جمهوری اسلامی درگذشت/ میناچی وزیر ارشاد دولت بازرگان بود

کد N79234