توصیه بروکینگز به اوباما:

تلاشت را در دیپلماسی با ایران دو برابر کن/ شکست مذاکرات کابوس است