جلیلی در گفتگو با مهر:

تبصره هدفمندی یارانه ها در بحث درآمد برق مغایر قانون است

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره هدفمندی یارانه ها در بحث برگشت صددرصدی درآمدهای برق از محل آزادسازی قیمت ها به این شرکت مغایر قانون است.

اسماعیل جلیلی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، درباره تبصره هدفمندی یارانه ها که روز چهارشنبه به مجلس ارائه شد، گفت: اعداد و ارقامی که دولت در این تبصره ارائه کرده است نسبت به شرایط فعلی تغییراتی دارد باید دولت توضیح دهد که نحوه محاسبه و برنامه ریزی برای رسیدن به این عدد و رقم چگونه است.

وی افزود: اعدا و ارقامی که در تبصره هدفمندی آمده است نسبت به سال  92 حدود 13 هزار و 200 میلیارد دلار افزایش داشته است اما دولت هیچ توضیحی تا این لحظه درباره نحوه محاسبه آن نداده است؛ اعضای کمیسیون تلفیق برای بررسی این تبصره منتظر توضیحات دولت است.

این نماینده مجلس درباره اینکه آیا این تبصره مغایرتی با قانون دارد یا نه ادامه داد: در جز بند (ب) تبصره 21 پیشنهاد داده شده است صددرصد درآمدهای برق از محل آزادسازی قیمت ها به طور کامل به خود این شرکت برگشت داده شود که این مسئله مغایر با قانون است.

جلیلی درباره اینکه بررسی تبصره هدفمندی یارانه ها تا چه زمان ادامه خواهد داشت خاطرنشان کرد: این بررسی هفته جاری به اتمام رسیده و به صحن مجلس ارائه خواهد شد.