قشقاوی در گفت‌وگو با ایلنا:| 139059

تعامل وزارت خارجه با مجلس در تمام طول دوران مذاکرات بی‌نظیر است

سیاست خارجی

وزارت خارجه در هیچ زمانی به اندازه این دوره کمیسیون امنیت ملی مجلس را در جریان مباحث هسته‌ای قرار نداده است /خوشبختانه مسئله هسته‌ای در یک اجماع کامل در بین مسئولین بالای نظام همواره مود پیگیری بوده است و در حال حاضر هم چنین است.

معاون کنسولی و پارلمانی  وزیر امورخارجه گفت: وزارت خارجه در هیچ زمانی به اندازه این دوره کمیسیون امنیت ملی مجلس را در جریان مباحث هسته‌ای قرار نداده است و در هر زمانی هم که از وزیر خارجه برای توضیح در مورد مسائل هسته‌ای دعوت شده است وزیر خارجه شرکت کرده و این تعامل همچنان نیز ادامه دارد.

حسن قشقاوی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص تصمیم کمیسیون امنیت ملی برای تشکیل کمیته‌ای جهت نظارت بر روند اجرای مفاد قرارداد ژنو و خبرهای ضد و نقیض در این باره از جانب اعضای این کمیسیون ضمن منتفی دانستن تشکیل چنین کمیته‌ای، با بیان اینکه مسائل هسته‌ای ایران مسئله فراجناحی و فرا گروهی است، گفت: همواره یک روال شفاف و روشنی در شورای عالی امنیت ملی در جریان بوده است و همه قوا هم در آن نماینده دارند. در نتیجه خوشبختانه مسئله هسته‌ای در یک اجماع کامل در بین مسئولین بالای نظام همواره مود پیگیری بوده است و در حال حاضر هم چنین است.

معاون کنسولی و پارلمانی وزیر امورخارجه همچنین تاکید کرد: در طول دوران مذاکرات هسته‌ای چه در دورانی که خود آقای روحانی مذاکره کننده بودند و چه آقای جلیلی و یا آقای ظریف‏، تاکنون‌‌ همان فرایند‌ها و مکانیزمهای مشخص تصمیم‌گیری حفظ شده است.

قشقاوی با اشاره به اظهار نظر‌های متنوع از جانب گروه‌ها و جناح‌های مختلف در خصوص مسائل هسته‌ای کشور گفت: از آنجا که مسئله هسته‌ای ایران مسئله حساسی است ممکن است گروهی از جریانهای سیاسی به اظهار نظر‌ها و حاشیه پردازیهایی اقدام کنند، اما در ‌‌نهایت باید دانست که در صورت‌مسئله و در مکانیزم تصمیم‌گیری هیچ تحولی به وجود نیامده و درآینده نیز به وجود نخواهد آمد.

وی تصریح کرد: با وجود تفاوت مذاکره کنندگان شورای عالی امنیت ملی چه در دوره‌های گذشته و چه در حال حاضر به مسئله هسته‌ای ایران و روند مذاکرات اشراف کامل داشته است.

معاون کنسولی و پارلمانی  وزیر امورخارجه در ادامه افزود: مکانیزم حضور مجلس نیز در این فرایند بسیار روشن است و در جریان جزئیات امر هستند و چنانچه تصمیمی در این خصوص گرفته شود، اعضای کمیسیون امنیت ملی از آن آگاه هستند.

قشقاوی حجم تعامل وزارت خارجه و مجلس را در تاریخ مذاکرات هسته‌ای ایران بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: حتی این حجم از تعامل وزارت خارجه با مجلس برخلاف آنچه که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود چندین برابر دوره‌های گذشته است.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص نامه ۱۵۰نماینده مجلس به لاریجانی رئیس مجلس جهت اعتراض به پنهان کاری تیم هسته‌ای اظهار کرد: وزارت خارجه در هیچ زمانی به اندازه این دوره کمیسیون امنیت ملی مجلس رادر جریان مباحث هسته‌ای قرار نداده است و در هر زمانی هم که از وزیر خارجه برای توضیح در مورد مسائل هسته‌ای دعوت شده است وزیر خارجه شرکت کرده و این تعامل همچنان نیز ادامه دارد.

کد N78336