یوسفیان ملا در گفتگو با مهر:

تبصره هدفمندی با قانون مطابق است/ تصمیم جدی دولت برای اجرای مرحله دوم هدفمندی

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای برای پرداخت یارانه به بخش تولید، صنعت و کشاورزی در تبصره هدفمندی مشخص کرده است.

عزت الله یوسفیان ملا، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ضمن ارزیابی مثبت از تبصره هدفمندی یارانه ها که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است گفت: قانون دولت را موظف کرده که چهار عدد و رقم که عبارت است از یک ردیف درآمدی و سه ردیف هزینه ای را مشخص کند که در این تبصره این چهار ردیف عدد و رقمی مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه اعداد و محتوای ارائه شده در این تبصره نشان دهنده تفاوت جدی آن با مرحله اول هدفمندی یارانه ها دارد افزود: این تفاوت نشان می دهد که دولت با ارائه این تبصره قصد اجرای مرحله دوم هدفمندی را دارد زیرا در آن سهم تولید، صنعت و کشاورزی را مشخص کرده، چیزی که تا کنون پرداخت نشده است.

نماینده مردم آمل ادامه داد: در این تبصره یک بند درآمدی که نشان می دهد دولت در سال 93 چقدر از این محل درآمد کسب خواهد کرد نیز مشخص شده است اما راجع به نحوه پرداخت به سه ردیف مشخص شده یعنی بخش صنعت، تولید و کشاورزی توضیحی داده نشده است اما از آنجا که عدد پیشنها شده از سال 92 بیشتر است قصد این است که مرحله دوم اجرا شود.

یوسفیان ملا خاطرنشان کرد: مجلس تغییر چندانی در این تبصره اعمال نخواهد کرد زیرا تغییر در این تبصره نیازمند تغییر در قانون هدفمندی یارانه هاست؛ قانون دولت را موظف به ارائه یک بند درآمدی و سه بند هزینه ای کرده که در این تبصره این اقدام انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه تبصره هدفمندی به طور کامل با قانون مطابقت دارد یادآور شد: بررسی این تبصره که بخشی از لایحه بودجه است همزمان با بودجه 93 در کمیسیون تلفیق انجام خواهد شد و همزمان با لایحه بودجه به صحن علنی ارائه خواهد شد.

به گزارش مهر، دولت در لایحه بودجه 93 احکام مربوط به اجرای قانون هدفمندی را لحاظ نکرده بود که اصرار مجلس موجب شد دولت تبصره ای برای این قانون تنظیم کرده و به کمیسیون تلفیق بررسی بودجه 93 ارائه دهد.