سخنگوی وزارت امورخارجه انفجارهای مصر را محکوم کرد

سیاست خارجی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن محکومیت انفجارهای امروز در پایتخت مصر بر ضرورت تفاهم و وفاق ملی در این کشور تاكيد كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان انفجارهای امروز قاهره که با هدف صدمه زدن به وحدت ملی، همچنین ثبات و امنیت این کشور صورت پذیرفته است را محکوم کرد.

وی بر ضرورت تفاهم و وفاق ملی برای جلوگيری از بروز زمینه‌های فتنه و نزاع در مصر تاكيد كرد.