اتحادیه های کارگری خواستار برکناری وزیر اقتصاد صربستان شدند

تظاهرات اتحادیه های کارگری,بلگراد

بلگراد- اتحادیه های کارگری صربستان روز جمعه با برگزاری تظاهرات در بلگراد به سیاست دولت در رابطه با پیش نویس ایجاد تغییرات برخی از مفاد قانون کار اعتراض کرده و خواستار برکناری فوری وزیر اقتصاد و بازرگانی شدند.

به گزارش ایرنا، چند هزار نفر از شاغلین ادارات و کارخانه های شهرهای مختلف صربستان از جمله کراگویواتس، توپوله و کنیچ روز جمعه باتجمع در مقابل مقر دولت در بلگراد خواستار پس گرفتن پیش نویس دولت از دستور کار پارلمان در رابطه با ایجاد تغییراتی در قانون کار در مورد خصوصی سازی و ورشکستگی شرکت ها و کارخانه ها شدند.

ˈلیوبیساو اوربوویچˈ رییس شورای اتحادیه های کاری مستقل صربستان در جمع خبرنگاران گفت: توافق شد که نماینده های اتحادیه های کارگری صربستان درباره پس گرفتن پیش نویس دولت در خصوص مفادی از قانون کار از دستور کار پارلمان با ˈایویتسا داچیچˈ نخست وزیر دیدار و گفت و گو کنند.

وی تاکید کرد که در نشست با نخست وزیر همچنین درخواست اتحادیه ها برای برکناری وزیر اقتصاد و بازرگانی مطرح خواهد شد.

اوربوویچ در این باره اضافه کرد که انتظار می رود از طریق مذاکرات بین نمایندگان اتحادیه های کارگری، کارفرمایان و دولت بتوان در باره قانون کار به راه حل تفاهم آمیز دست یافت.

وی اظهار امیدواری کرد که تظاهرات اتحادیه های کارگری صربستان برای دستیابی به یک راه حل تفاهم آمیز در مورد قانون کار نتیجه بخش باشد.

در تظاهرات امروز در مخالفت با ایجاد تغییراتی در قانون کار که بیش از 3 ساعت طول کشید حدود 3 هزار نفر از شاغلین کارخانه ها و مؤسسات مختلف از شهرهای سراسر صربستان شرکت داشتند.

ˈزوران وویوویچˈ رییس اتحادیه صنعت فلزات صربستان در تظاهرات امروز با اشاره به اینکه شاغلین زیادی از شهرهای مختلف با 50 اتوبوس به بلگراد آمده اند، گفت: تا پس گرفتن پیشنهاد دولت از دستور کار پارلمان در رابطه با ایجاد تغییراتی در قانون کار به اعترض و اعتصاب های خود ادامه می دهیم.

وی افزود که کارگران و شاغلین شرکت ها و کارخانه های سراسر صربستان از این هراس دارند که تصویب ایجاد تغییرات در برخی از مفاد قانون کار در پارلمان موجب منحل شدن و یا ورشکستگی شرکت ها و یا کارخانه های زیادی شود.

ˈبرانیسلاو چاناکˈ رییس اتحادیه های مستقل کارگری صربستان در تظاهراتی که روز گذشته در این رابطه در بلگراد برگزار شد، گفت که نمایندگان اتحادیه های کاری تنها با مسئولین وزارت کار در باره قانون کار مذاکره و گفت و گو می کنند و نه با نمایندگان وزارت دادگستری.

وی با اشاره به اینکه کارهای مربوط به شرکتها و کارخانجات و قوانین کار در چارچوب وزارت کار هستند و مسائل کاری کارخانجات و ادارات باید در وزارت کار حل و فصل شوند، گفت که متاسفانه کارهای مربوط به رسیدگی امور اتحادیه های مختلف کاری به وزارتخانه دیگری غیر از وزارت کار انتقال داده شده است.

اروپام**2061** 1337
کد N77872