رییس جمهوری اوکراین از ترمیم دولت خبر داد

اوکراین

تهران - ایرنا- ˈ ویکتور ایناکوویچ ˈ رییس جمهوری اوکراین از ترمیم دولت در هفته آینده خبر داد.

خبرگزاری فرانسه روز جمعه از کی یف گزارش داد: رییس جمهوری اوکراین در اظهاراتی از اصلاح قوانین ضد اعتراض در این کشور و نیز ترمیم دولت در هفته آینده خبر داد.

دیشب، مذاکرات ˈویکتور ایناکوویچ ˈ رییس جمهوری اوکراین و سران مخالفان شکست خورد و با بالا گرفتن خشونت ها در این کشور معترضان، ساختمان وزارت کشاورزی را در خیابان ˈخرشچاتیکˈ را اشغال کردند. همچنین ناآرامی به سایر شهرهای اوکراین چون ˈلویفˈ ،ˈریونهˈ ،ˈترنوپیلˈ و ˈخملنیتسکیˈ کشیده شده و بناهای دولتی به اشغال معترضان به دولت در آمده است.

مترجمام/9053 ** 1514
کد N77827