امیرعبداللهیان در جمع خبرنگاران:

تیم ترورکننده شهید اسدی در یمن شناسایی شده است

سیاست خارجی

معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان اعلانم کرد تیمی که نسبت به ربایش و ترور شهید اسدی در یمن اقدام کرده شناسایی شده است.

 

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان معاون آفریقا و عربی وزارت امور خارجه کشورمان در حاشیه مراسم گرامیداشت شهید اسدی دیپلمات به شهادت رسیده ایرانی در یمن در مسجد نور گفت: تیمی کهنسبت به ربایش و ترور شهید اسدی در یمن اقدام کرده شناسایی شده است.

وی افزود: امیدواریم جزئیات این تیم را مقامات یمن به زودی اعلام کنند.

ادامه دارد...