آمانو :

تعداد بازرسان آژانس در ایران دو برابر می شود

ایران در جهان

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در نشست شورای حکام از افزایش تعداد بازرسان این نهاد در ایران به موجب اجرای توافقنانه ژنو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، "یوکیو آمانو" در نشست شورای حکام در وین گفت که این اقدام تعداد بازرسی از تاسیسات هسته ای ایران را افزایش خواهد داد. آمانو تاکید کرد برای انجام این کار در شش ماه آینده لازم است که هزینه ها به 6 میلیون یورو افزایش یابد.

پیشتر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، از کشورهای عضو خواسته بود تا در تامین هزینه های مالی افزایش فعالیت بازرسان آژانس در ایران کمک کنند، در همین رابطه بک دیپلمات غربی به رویترز گفت که تامین این پول مشکل چندانی ندارد.

در تاریخ 28 دی ماه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی جدید با اعلام اینکه نظارت بر صحت اجرای توافقنامه ژنو از سوی ایران و کشورهای 1+5 نیاز به شش میلیون یورو (8.2 میلیون دلار) هزینه دارد از کشورهای عضو خواست تا در تامین این هزینه مشارکت کنند.

آمانو با انتشار گزارشی جدید با تاکید بر اینکه آژانس بین المللی انرژی اتمی نقشی محوری در نظارت بر اجرای توافقنامه هسته ای ژنو خواهد داشت خواستار مشارکت کشورهای عضو آژانس در تامین هزینه های این کار شده بود.