خانه تکانی در پلیس ترکیه به شهر ازمیر رسید

پلیس

آنکارا - ایرنا - خانه تکانی و تصفیه نیروهای شهربانی ترکیه در پی بروز تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی به شهر ˈ ازمیرˈ سومین شهر بزرگ این کشور رسید.

به گزارش روز جمعه ایرنا، وزارت کشور ترکیه امروز 200 نفر از افسران پلیس شهر ازمیر را از کار برکنار و به دیگر مناطق ترکیه منتقل کرد.

بر این اساس، 12 نفر از معاونان شعبات مختلف شهربانی ازمیر نیز در روزهای گذشته از کار برکنار شده بودند.

براساس گزارشها دریافتی روز گذشته نیز 159 نفر از روسای شعب، معاونان و نیروهای پلیس در شهربانی شهر بورسا به دیگر شعب و یا شهرهای مختلف منتقل شدند.

افزون بر آن در ادامه تصفیه نیروهای شهربانی آنکارا پایتخت ترکیه ، ˈحمزه یاییندیرˈ رییس شعبه مبارزه با ترور پلیس این شهر که از دو سال پیش در این سمت فعالیت می کرد روز گذشته از سمت خود برکنار و ˈهاکان دومانˈ معاون وی جانشین شد.

ˈمحمد هارمانˈ رییس شعبه امنیتی پلیس آنکارا که عمدتا مسوولیت مداخله در تظاهرات مختلف را عهده دار است نیز از کار برکنار شد.

بر این اساس و در ادامه تصفیه و خانه تکانی گسترده در شهربانی آنکارا پایتخت ترکیه محل خدمت 470 تن از روسا و معاون شعب مختلف، کمیسر و ماموران پلیس نیز روز چهارشنبه تغییر کرد.

تصفیه گسترده در نیروهای پلیس آنکارا که پس از 17 دسامبر و آغاز عملیات فساد مالی و ارتشا از سوی دادستانی استانبول آغاز شده است روز چهارشنبه با برکناری 470 نفر که بخش عمده آنان را اعضای شعبه جرایم سازمان یافته و شعبه امنیت تشکیل می دهند وارد مرحله جدیدی شد.

براساس این گزارش، با تغییر محل خدمت این افراد پلیس در شهربانی آنکارا، نیروهایی از خارج از شهر آنکارا به جای آنان تعیین شدند.

تمامی اعضای شعبه جرایم سازمان یافته در شهربانی آنکارا با تغییرات در بعد از 17 دسامبر تغییر یافته اند.

در طول یک ماه گذشته علاوه بر تغییر رییس شهربانی آنکارا، 11 معاون رییس و 23 رییس شعبه و بیش از 670 نفر از پرسنل شهربانی که در بین آنان معاونان شعب مختلف و نیز افسران ارشد نیز وجود دارند تغییر کرده بودند.

پس از عملیات فساد مالی و ارتشا در 17 دسامبر که با واکنش تند دولت اردوغان مواجه شد تصفیه های گسترده ای در شهربانی، قوه قضاییه، سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه، وزارت اقتصاد و وزارت کشور و آموزش ملی این کشور انجام شده است.

در عملیات ارتشا و فساد مالی در ترکیه شماری از منتسبان به دولت این کشور، دو نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه و برخی از فعالان اقتصادی دستگیر شدند.

مقامات دولتی ترکیه این عملیات را به جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ منتسب کردند.

جماعت گولن هواداران بسیاری در بین نیروهای پلیس و قوه قضاییه این کشور دارد.

خاورم/2012** 230** 1514
کد N77689