سازمان ملل : دولت سودان جنوبی به تعهدات بین المللی خود عمل نمی کند

سودان

سازمان ملل،ایرنا - معاون دبیرکل سازمان ملل در امور صلح بانی با اشاره به تشدید خشونت ها بین نیروهای دولتی و گروههای مخالف در دافور تاکید کرد که دولت سودان جنوبی به تعهدات بین المللی خود عمل نمی کند.

به گزارش ایرنا، هروه دلاسوس در نشست غیر علنی شورای امنیت که به بررسی آخرین تحولات در سودان جنوبی اختصاص داشت، در گزارشی به اعضای این شورا تصریح کرد دولت سودان همچنان در محاکمه کسانی که مرتکب خشونت های فزاینده می شوند، خودداری می کند.

وی افزود : گسترش درگیریها مانع از امداد رسانی نیروهای سازمان ملل می شود به همین دلیل شمار زیادی از آوارگان در این کشور در شرایط بسیار بحرانی قرار گرفته اند.

معاون دبیرکل سازمان ملل در امور صلح بانی خاطر نشان کرد شمار آوارگان سودانی در سال 2013 به 460 هزار نفر رسید که این رقم از مجموع آوارگان این کشور در سال های 2011 و 2012 بیشتر است.

به گفته وی، اوضاع بحرانی در منطقه دافورباعث شده است که بخش عمده اقدامات سازمان ملل و نیروهای اتحادیه آفریقا در این کشور متوقف شود.

وی با تاکید بر اینکه سازمان ملل به تلاش های خود برای ایجاد صلح و ثبات در این کشور بحران زده ادامه خواهد داد، گفت : بر اساس آخرین گزارش های رسمی دو میلیون نفر از مردم دافور به دلیل خشونت های مرگبار آواره شده اند.

اروپام 2253 **1908
کد N77591