اعتراض مدیران مدارس ابتدایی ایتالیا به سیاست های دولت

تظاهرات,ایتالیا

رم - ایرنا - صدها تن از مدیران مدارس ابتدایی ایتالیا برای نخستین بار روز جمعه در شهر رم دست به تظاهرات زدند.

به گزارش ایرنا، تظاهرکنندگان که تعداد آنها حدود 800 نفر بود، دولت ایتالیا را متهم به بی توجی به این بخش کرده و خواستار بهبود شرایط کاری، افزایش بودجه آموزشی و توجه بیشتر به مدارس شدند.

انجمن ملی مدیران و مسوولان مدارس ایتالیا که شامل حدود هشت هزار مدیر مدرسه می شود این تظاهرات را برگزار کرد.

ˈماریو روسکونیˈ رهبر این انجمن در رم ضمن انتقاد از عملکرد دولت در قبال مدارس و کاهش بودجه آموزشی گفت: در برنامه بازنگری در هزینه های دولتی به جای بریدن شاخه های فساد، بوته های تولیدی مدارس را بریدند.

این انجمن همچنین خواستار توجه بیشتر دولت به مدارس و اختصاص فوری پنج میلیون یورو به عنوان بدهی دولت از سال 2010میلادی به این بخش شد.

در ایتالیا هشت هزار مدیر و مسوول آموزشی، حدود 44 هزار موسسه آموزشی را مدیریت می کنند و هر مدیر تا شش مدرسه را زیر نظر دارد.

اروپام ** 2171 ** 1597
کد N77517