نخست وزیر استرالیا قول تقویت تجارت آزاد را در نشست داووس داد

داووس,تجارت

تهران -ایرنا- تونی آبوت نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه قول داد که از موقعیت امسال کشورش به عنوان رئیس گروه بیست برای ارتقای سطح تجارت آزاد استفاده کند وازگروه اقتصادهای پیشتاز خواست از تدابیر حمایت گرایانه داخلی دست بردارند.

به گزارش خبرگزاری رویتراز از داووس ، آبوت در یک سخنرانی در مجمع جهانی اقتصاد در این شهر سوییس گفت :ˈ من می خواهم به طور بسیار صریح بگویم که استرالیا به عنوان یک کشور تجاری برای تقویت تجارت آزاد حداکثر استفاده را از ریاست خود بر گروه بیست خواهد کرد. ˈ

وی افزود : ˈ امسال گروه بیست باید بیش از یک جشن سخنرانی باشد. حداقل ، گروه بیست باید تعهداتش را برضد حمایت از محصولات داخلی و حمایت از بازار آزاد تجدید کند. هریک از کشورها باید تعهد خود را نسبت به از میان برداشتن تدابیر حمایت گرایانه داخلی که از زمان بروز بحران اقتصادی به اجرا گذاشته شده تجدید کند.ˈ

نخست وزیر استرالیا افزود: اما هنوز بهترین کار این است که هر یک از کشورها خود را نسبت به تجارت آزاد از طریق اقدامات یکجانبه ، دوجانبه ، جمع گرایانه و چند جانبه و انجام اصلاحات داخلی برای کمک به سوق دادن فعالیت های تجاری به سمت خصوصی سازی بیشتر متعهد بداند. ˈ

مترجمام 1403/536
کد N76666