نماینده مجلس ترکیه : اردوغان را سیاستمداری با دو چهره خواند

اردوغان

آنکارا - ایرنا - ˈ اوران اوموت ˈ نماینده حزب مخالف جمهوری خواه بزرگترین حزب مخالفت دولت ترکیه درمجلس ملی این کشور،ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر ترکیه را سیاستمداری با دوچهره و ˈ دورو ˈ خواند.

به گزارش ایرنا ، اوموت روز پنجشنبه باانتشار بیانیه ای بااشاره به سفر اردوغان به بروکسل ودیدار با رهبران اتحادیه اروپا گفت: نخست وزیرترکیه یک سیاستمدار با دو چهره است ، او چهره دمکراتیک خود را در بروکسل به نمایش گذاشت و چهره دیکتاتور خود را در داخل کشور نمایش داده است .

وی افزود : اردوغان در بروکسل ازدمکراسی درترکیه سخن می گوید اما به صورت یک دیکتاتور درترکیه عمل می کند ، او به استقلال قوه قضاییه اعتقاد ندارد و ازحاکمیت قانون عبور می کند ومانع ازفعالیت خدمتگزاران دراین کشور می شود.

نماینده حزب جمهوری خواه تصریح کرد : تناقض در گفتار و کردار نخست وزیر ترکیه در بروکسل نمایان شد .

وی در ادامه گفت : نخست وزیر ترکیه در دیدار با رهبران اتحادیه در خصوص تفکیک قوا و وجود دمکراسی در ترکیه سخن گفت که صحت ندارد.

خاورم ** 230**536
کد N76617