در مذاکرات ابراهیمی با گروه های درگیر سوریه چه می گذرد/ تمرکز سازمان ملل بر توافقی حداقلی