وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هرمزگان:

3 وزارتخانه مامور بررسی راهکارهای خروج از رکود اقتصادی شده اند

دولت,وزیر تعاون، کا ر و رفاه اجتماعی

تلاش دولت برای ایجاد اشتغال با کرامت در کشور با اقدام های بانک مرکز ی برای تزریق پول بدوت تورم، رفع موانع تولید و مشکلات کسب و کار، آزاد شدن پول های کشور در خارج و قانون گرایی در هدفمند کردن یارانه ها می توان به آینده امیدوار بود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: رییس جمهور برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دستور بررسی راهکار‌ها برای خروج از رکود را صادر کردند که ۳ وزارت صنایع، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کانون این برنامه قرار دارند و وزارت خانه‌های دیگر نیز پیگیر آن هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از هرمزگان، علی ربیعی امروز در سفر خود به استان هرمزگان و حضور در شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به نرخ رشد منفی ۵ درصد در کشور و لزوم امنیت اقتصادی برای ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور افزود: با توجه به وضعیت کنونی کشور، کاهش نرخ تورم و کنترل قیمت‌ها برای کاهش فشارهای اقتصادی به مردم از برنامه‌های اصلی دولت در چند ماه گذشته بود و اکنون در راستای این برنامه با رسیدن به نرخ تورم منطقی از دستاوردهای دولت بود.

وی گفت: رییس جمهور برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دستور بررسی راهکار‌ها برای خروج از رکود را صادر کردند که ۳ وزارت صنایع، اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کانون این برنامه قرار دارند و وزارت خانه‌های دیگر نیز پیگیر آن هستند.

وی با نادرست خواندن سیاست تزریق کار‌شناسی نشده پول در کشور افزود: بانک مرکزی در حال بررسی راه‌های تزریق پول بدون ایجاد تورم است که با گشایش در سیاست خارجی و ازاد شدن سرمایه‌های مالی کشور در خارج می‌توان به آینده امیدوار بود.

وی با انتقاد از اجرای نامناسب هدفمندی یارانه‌ها در کشور، قانون گرایی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و توجه به مصوبات مجلس شورای اسلامی را یکی از مهم‌ترین عوامل ساماندهی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تدوین سندی در شورای اشتغال اشتغال کشور گفت: شاید این سند نتواند معجزه کند اما می‌تواند شرایط بهتری نسبت به شرایط کنونی ایجاد کند.

ربیعی ورود فارغ التحصیلات جدید به بازار کار و تغییر انتظارات و سلیقه‌های آنان را یکی نگرانی‌های دولت عنوان کرد و تدبیر درست در این حوزه را از عوامل حل این مشکل بیکاری دانست.

وی با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد اشتغال با کرامت در کشور افزود: با اقدام‌های بانک مرکزی با تزریق پول بدوت تورم، رفع موانع تولید و مشکلات کسب و کار، آزاد شدن پول‌های کشور در خارج و قانونگرایی در هدفمند کردن یارانه‌ها می‌توان به اینده امیدوار بود.

کد N76333