اجلاس وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا در آتن آغاز شد

اتحادیه اروپا,یونان

آتن-اجلاس وزیران کشور و دادگستری اتحادیه اروپا برای بررسی مساله مهاجران در کشورهای عضو این اتحادیه، در آتن آغاز شد

یونان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا دراین اجلاس بر ضرورت انجام اصلاحات در قوانین مربوط به مهاجران مقیم کشورهای اروپا و همچنین انجام هماهنگیهای لازم برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی تاکید خواهد کرد.

در این اجلاس مساله رعایت حقوق مهاجران کشورهای غیراروپایی که در کشورهای اروپایی زندگی و کار می کنند، قوانین مربوط به دانشجویان و محققین کشورهای غیراروپایی، حقوق افراد کشورهای غیراروپایی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشغول به کار و زندگی هستند، نحوه مبارزه با ورود مهاجران غیر قانونی به کشورهای اروپایی، موردبحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.

براساس گزارش رسانه های خبری یونان، آتن برآزادی تردد شهروندان کشورهای اروپایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تاکید خواهد کرد زیرا دراین اواخر کشورهایی مانند آلمان و انگلیس خواستار اعمال محدویت هایی در این باره شده اند.

شهروندان کشورهای اروپایی همچون یونان، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال که با مشکلات مالی دست به گریبان هستند، از سالهای گذشته تلاش کرده اند با استفاده ازحق تردد آزاد و اقامت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، برای یافتن کار و زندگی بهتر به کشورهای ثروتمند عضو اتحادیه اروپا همچون کشور آلمان و انگلیس سفر یا مهاجرت کنند.

یونان همچنین برضرورت هماهنگی و تلاش مشترک برای جلوگیری از ورود مهاجران خارجی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید دارد و براین باور است که مرزهای کشورهای اروپایی باید به عنوان مرز مشترک فرض شود و کشورهای اروپایی کمکهای خود به یونان برای جلوگیری از ورود مهاجران غیر قانونی را ارایه کند.

یونان همچنین در این اجلاس خواستار تقسیم عالانه بار مالی و پذیرش تعداد مهاجران خارجی درجمع کشورهای اروپایی خواهد شد.

براساس گزارش رسانه های خبری، یونان براین باور است که به علت داشتن مرز مشترک با ترکیه و کشورهای حوزه منطقه بالکان و منطقه خاورمیانه میانه که دارای تنش هستند، مهاجران بیشتری به این کشورسفر می کنند و اتحادیه اروپا باید کمکهای لازم در برخورد با مساله مهاجرت غیر قانونی به این کشور راارایه کند.

این اجلاس تا فردا ( جمعه) در شهر آتن پایتخت یونان ادامه خواهد داشت.

اروپام**2170**1577
کد N76283