خانه تکانی در پلیس ترکیه به شهر ˈبورساˈ رسید

پلیس

آنکارا - ایرنا - خانه تکانی و تصفیه نیروهای شهربانی ترکیه در پی بروز تنش سیاسی ناشی از رسوایی اقتصادی به شهر ˈ بورساˈ ی این کشور رسید.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا و براساس گزارشها دریافتی، 159 نفر از روسای شعب، معاونان و نیروهای پلیس در شهربانی شهر بورسا به دیگر شعب و یا شهرهای مختلف منتقل شدند.

افزون بر آن در ادامه تصفیه نیروهای شهربانی آنکارا پایتخت ترکیه ، ˈحمزه یاییندیرˈ رییس شعبه مبارزه با ترور پلیس این شهر که از دو سال پیش در این سمت فعالیت می کرد روز پنجشنبه از سمت خود برکنار و ˈهاکان دومانˈ معاون وی جانشین پاییندیر شد.

ˈمحمد هارمانˈ رییس شعبه شعبه امنیتی پلیس آنکارا که عمدتا مسوولیت مداخله در تظاهرات مختلف را عهده دار است نیز از کار برکنار شد.

بر این اساس و در ادامه تصفیه و خانه تکانی گسترده در شهربانی آنکارا پایتخت ترکیه روز چهارشنبه محل خدمت 470 تن از روسا و معاون شعب مختلف، کمیسر و ماموران پلیس تغییر کرد.

تصفیه گسترده در نیروهای پلیس آنکارا که پس از 17 دسامبر و آغاز عملیات فساد مالی و ارتشا از سوی دادستانی استانبول آغاز شده است دیروز با برکناری 470 نفر که بخش عمده آنان را اعضای شعبه جرایم سازمان یافته و شعبه امنیت تشکیل می دهند وارد مرحله جدیدی شد.

براساس این گزارش، با تغییر محل خدمت این افراد پلیس در شهربانی آنکارا، نیروهایی از خارج از شهر آنکارا به جای آنان تعیین شدند.

تمامی اعضای شعبه جرایم سازمان یافته در شهربانی آنکارا با تغییرات روز گذشته در بعد از 17 دسامبر تغییر یافته اند.

در طول یک ماه گذشته علاوه بر تغییر رییس شهربانی آنکارا، 11 معاون رییس و 23 رییس شعبه و بیش از 670 نفر از پرسنل شهربانی که در بین آنان معاونان شعب مختلف و نیز افسران ارشد نیز وجود دارند تغییر کرده بودند.

افزون بر تغییرات در نیروهای پلیس آنکارا، روز گذشته روسای دو شعبه و 10 نفر از معاونان شعب مختلف پلیس ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه نیز برکنار شدند.

پس از عملیات فساد مالی و ارتشا در 17 دسامبر که با واکنش تند دولت اردوغان مواجه شد تصفیه های گسترده ای در شهربانی، قوه قضاییه، سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه، وزارت اقتصاد و وزارت کشور و آموزش ملی این کشور انجام شده است.

در عملیات ارتشا و فساد مالی در ترکیه شماری از منتسبان به دولت این کشور، دو نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه و برخی از فعالان اقتصادی دستگیر شدند.

مقامات دولتی ترکیه این عملیات را به جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ منتسب کردند.

جماعت گولن هواداران بسیاری در بین نیروهای پلیس و قوه قضاییه این کشور دارد.

خاورم**2012** 230**1577
کد N76269