سازمان عفو بین الملل:

مسئولان مصری به طور بی سابقه ای حقوق بشر را نقض می کنند

آفریقا و خاورمیانه

سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد که مسئولان مصر به طور بی سابقه ای حقوق بشر را نقض می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد که مسئولان کنونی مصر به شکل بی سابقه ای حقوق بشر را در این کشور نقض می کنند.

در این گزارش آمده است: مصر طی 7 ماه گذشته و از زمان برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری شاهد خشونت و سرکوب از سوی مسئولان این کشور بوده است.

در ادامه گزارش گفته شده است: پس از گذشت 3 سال از انقلاب مصر، به نطر می رسد خواسته های مردم این کشور محقق نشده است و بسیاری از انقلابیون در زندان بسر می برند و ناامنی و سرکوب در مصر گسترش پیدا کرده است.