اتحادیه اروپا تولید دی اکسید کربن را 40 درصد کاهش می دهد

دی اکسید کربن

تهران – ایرنا – کمیسیون اروپا از اعضای خود خواست که تا سال 2030، تولید گاز دی اکسید کربن را تا 40 درصد کاهش دهند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل، اعضای اتحادیه اروپا موظف شده اند که افزون بر کاهش 40 درصدی گاز دی اکسید کربن، تا سال 2030 دست کم 27 درصد از انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تامین کنند.

قرار است طرح زیست محیطی 2030 به طور رسمی جایگزین طرح 2020 سابق شود.

طرحهای یادشده برای پاکسازی هوا و جلوگیری از گرمایش زمین برنامه ریزی شده اند.

مترجمام**9163**1577
کد N75975