نخستین تصاویر از حضور رئیس جمهور در اجلاس داووس

کد N75929