رسیدگی به لایحه جرم سیاسی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس

مجلس

اعضای كمیسیون قضائی مجلس روز سه‌شنبه به سؤال كامران نماینده اصفهان از طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی رسیدگی می کنند.

روز دوشنبه بررسی لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان و لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا روز یكشنبه لایحه جرم سیاسی در كمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد.

هچنین اعضای كمیسیون قضائی مجلس روز سه‌شنبه به سؤال كامران نماینده اصفهان از طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی رسیدگی می کنند.

روز دوشنبه نیز بررسی لایحه حمایت از كودكان و نوجوانان و لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین در دستور کار کمیسیون قرار می گیرد.

کد N75928