کمیسیون شوراها طرح انتقال پایتخت را مورد رسیدگی قرار می دهد

سیاست داخلی

روز سه‌شنبه رحمانی فضلی وزیر كشور جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان و همچنین شركت در جلسه تحقیق و تفحص از عملكرد استانداری اردبیل میهمان اعضای کمیسیون شوراها خواهد بود.

روز سه‌شنبه رحمانی فضلی وزیر كشور جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان و همچنین شركت در جلسه تحقیق و تفحص از عملكرد استانداری اردبیل میهمان اعضای کمیسیون شوراها خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه اعضای كمیسیون شوراها و امور داخلی كشور طرح شورای ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی اداری را مورد بررسی قرار می دهند.

همچنین روز سه‌شنبه رحمانی فضلی وزیر كشور جهت پاسخگویی به سؤالات نمایندگان و همچنین شركت در جلسه تحقیق و تفحص از عملكرد استانداری اردبیل میهمان اعضای کمیسیون شوراها خواهد بود.

در ادامه كارگروه های اصلاح قانون شوراها و مدیریت و كاهش حوادث و سوانح رانندگی در این کمیسون تشکیل می شود.

کد N75898