سریلانکا آمریکا را متهم به تلاش برای تجزیه این کشور کرد

آمریکا

دهلی نو– ایرنا - وزیر مسکن و شهرسازی سریلانکا، واشنگتن را به حمایت از تجزیه طلبان و تلاش برای فروپاشی این کشور متهم کرد.

ˈویمال ویراوانساˈ با اشاره به مواضع آمریکا در قبال حقوق بشر در این کشور آسیایی، گفت: اینها طرحهایی برای تجزیه هستند؛ آمریکا می خواهد پاکسازی قومی توسط ببرهای تامیل در شمال را توجیه کند. دقیقا برای همین است که واشنگتن اصرار دارد شهرک سازی و اسکان «سینهالی ها» متوقف شود.

وزیر مسکن سریلانکا افزود: تامیل ها می توانند هر جایی در کشور زندگی کنند، اما سینهالی را تعقیب می کنند و آزار می دهند. اکنون هدف قطعنامه (حقوق بشر) کاملا روشن شده است. آنها می خواهند این کشور را تجزیه کنند.

ایالات متحده از سریلانکا خواسته است که برای پیشگیری از تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه خود در سازمان ملل، اسکان سینهالی ها در شمال را متوقف کند، نیروهای نظامی اش را به طور کامل از شمال این کشور خارج کند، اختیارات انتظامی کامل به شورای استانی شمال بدهد و شرایط فوق العاده امنیتی را لغو کند.

در غیر این صورت، قطعنامه ای علیه وضعیت حقوق بشر سریلانکا در ماه مارس آینده (اسفند – فروردین) برای تصویب به سازمان ملل تقدیم خواهد شد.

مترجمام**9163**2160**1577
کد N75759