با شکایت توکلی صورت می گیرد؛

بررسی رانت 650 میلیون یورویی در كمیسیون اصل نود

مجلس

اعضای کمیسیون اصل نود روز سه شنبه هفته آینده طی نشستی با محمود حجتی وزیر جهادكشاورزی پرونده شماره 6817 م كمیسیون و سایر مسائل مطروحه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

روز یکشنبه شكوائیه احمد توكلی پیرامون رانت 650 میلیون یورویی در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز یكشنبه هفته آینده اعضای ثابت كمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی برای رسیدگی به شكایات واصله تشکیل جلسه خواهند داد.

همچنین در همین روز شكوائیه توكلی پیرامون رانت 650 میلیون یورویی در کمیسیون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

اعضای کمیسیون اصل نود روز سه شنبه هفته آینده طی نشستی با محمود حجتی وزیر جهادكشاورزی پرونده شماره 6817 م كمیسیون و سایر مسائل مطروحه را مورد رسیدگی قرار می دهند.

کد N75725