هشدار عمار حکیم نسبت به کودتا علیه دمکراسی

واحد مرکزی خبر نوشت:

رییس مجلس اعلای اسلامی عراق روز چهار شنبه درباره مخاطرات به تعویق انداختن انتخابات پارلمانی عراق هشدار داد.
عمار حکیم، رییس مجلس اعلای اسلامی عراق به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی عراق را که قرار است 30 آوریل آینده برگزار شود « کودتا علیه دموکراسی » توصیف کرد.
حکیم در حضور صدها نفر از طرفدارانش گفت: « زمان برگزاری انتخابات عراق تعویق و تاخیر پذیر نیست زیرا هرگونه تاخیری به معنای کودتا علیه دموکراسی است.»
وی افزود دولت باید گزینه های بدیلی را برای حل مشکلات احتمالی که ممکن است در مسیر انتخابات در برخی مناطق به خصوص در استان الانبار رخ دهد وضع کند.
حکیم اظهار داشت اگر بحران الانبار ادامه یابد این نباید توجیه و بهانه ای برای تعویق انتخابات شود. این شخصیت شیعی عراقی تاکید کرد موضع مجلس اعلای اسلامی عراق برگزاری انتخابات در زمان مقرر است.
به گزارش خبرگزاری آلمان از بغداد، رییس مجلس اعلای اسلامی عراق خاطرنشان کرد انتخابات قلب روند سیاسی و دموکراسی در عراق است و اگر ضربان آن متوقف شود به معنای مرگ روند سیاسی در کشور است و ما تحت هر شرایطی اجازه نخواهیم داد چنین چیزی رخ دهد.

5252

کد N75598