بنیانگذار مکتب سازه‌انگاری در گفتگو با مهر:

نظام سرمایه داری در 15 سال آینده مضمحل یا به شدت ضعیف می شود

آمریکا اروپا

نیکلاس اونف بنیانگذار مکتب سازه‌انگاری و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه بین المللی فلوریدا معتقد است نظام اقتصاد سرمایه داری در 15 سال آینده یا مضمحل می شود یا به شدت ضعیف می شود که نتایج نامطلوبی برای نظام جهانی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در میان نظریه های روابط بین الملل نظریه نظام جهانی در مورد آینده نظام سرمایه داری و تأثیر آن بر نظم بین المللی سخن می گوید و آنرا به گونه ای دقیق مورد بررسی قرار می دهد.

در میان دیگر نظریه های روابط بین المللی نظریه رئالیسم ساختاری "کنت والتس" به بررسی تغییر نظام بین المللی بر عملکرد واحدهای سیاسی می پردازد. بر این اساس هر گونه تغییر در قطب بندی نظام باعث بروز رفتارهای متناسب با آن از سوی واحدهای سیاسی خواهد بود.

لذا نوع قطبش در نظام بین الملل، واحدهای سیاسی گوناگون را درگیر خواهد کرد.

نیکلاس اونف بنیانگذار مکتب سازه‌انگاری و استاد روابط بین‌الملل دانشگاه بین المللی فلوریدا در مورد قطب بندی آینده نظام بین الملل به خبرنگار مهر گفت: پیش بینی من از وضعیت آینده نظام بین المللی این است که نظام آینده به شرایط اقتصاد جهان سرمایه داری گره خورده است.

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر خود اقتصاد سرمایه داری و شرایط اقتصادی کشورهای سرمایه داری به عنوان یک متغیر مستقل در تعیین نظام آینده بین المللی تأثیرگذار است.

این نظریه پرداز آمریکایی در ادامه یادآور شد: به ویژه پیش بینی من در مورد 15 سال آینده است. اگر اقتصاد سرمایه داری مضمحل شود و یا اینکه به شدت تضعیف شود در این صورت نتایج غیر قابل پیش بینی را با خود به همراه خواهد داشت.

بنیانگذار مکتب سازه‌انگاری در روابط بین الملل تأکید کرد: آنچه در مورد این نتایج می توان گفت این است که نتایج آن برای جامعه جهانی مثبت نخواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: پیش بینی من این است که نظام اقتصاد سرمایه داری در 15 سال آینده یا مضمحل می شود یا به شدت ضعیف می شود.

نیکلاس اونف بنیانگذار نظریه اجتماعی روابط بین‌الملل (سازه‌انگاری) است. وی استاد روابط بین‌الملل دانشگاه بین المللی فلوریدا و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در آمریکاست. از او آثار و کتابهای بی‌شماری در حوزه روابط بین‌الملل به چاپ رسیده است. جهانی که ما می‌سازیم، روابط بین‌الملل در جهان برساخته، عامل زبانی و سیاست در جهان برساخته از جمله آثار او به شمار می‌روند.