حامیان اسد در خیابان‌های سوئیس تجمع کردند

کد N75546

خواندنی از سراسر وب