حامیان اسد در خیابان‌های سوئیس تجمع کردند

کد N75546