روسیه کمک های انساندوستانه برای پناهندگان سوری ارسال کرد

کمک انسانی,پناهندگان سوری

مسکو - ایرنا - وزارت امور خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد مسکو یک محموله 33 تنی حامل کمک های انساندوستانه برای پناهندگان سوری ساکن لبنان ارسال کرده است .

به گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه روسیه در گزارشی اعلام کرد: هواپیمای ایلوشین-76 وزارت موقعیت های اضطراری روسیه حامل کمک های انساندوستانه این کشور عازم بیروت شده است.

براساس این گزارش، این محموله شامل چند دستگاه مولد برق، چادر، پتو، بخاری برقی و ظروف آشپزخانه بوده و قرار است بین پناهندگان سوری ساکن لبنان توزیع شود.

در ادامه گزارش وزارت خارجه روسیه گفته شده است: روسیه به ارسال کمک های انساندوستانه برای پناهندگان سوری ساکن کشورهای همسایه سوریه و مردم این کشور ادامه خواهد داد.

روسیه در یک سال اخیر بیش از 250 تن محموله های کمک های انساندوستانه برای پناهندگان سوری ارسال کرده است.

اروپام/2242**518** 1552
کد N75407