اخضر الابراهیمی:

نشانه هایی از تمایل طرفین بحران برای آتش بس وجود دارد

آفریقا و خاورمیانه

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه از دریافت نشانه هایی درباره تمایل طرفین بحران برای آتش بس و آزادی اسیران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، اخضر الابراهیمی اعلام کرد: ما فردا با هیئت رسمی سوریه و مخالفان به طور جداگانه دیدار خواهیم کرد تا ببینیم اوضاع به کجا منتهی خواهد شد.

نماینده دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه افزود: نشانه های از تمایل طرفهای سوری برای آزادی اسیران و آتش بس دریافت کرده ایم.