بان کی مون بر امحا کامل سلاح های هسته ای در جهان تاکید کرد

کنفرانس

نیویورک، بان کی مون دبیرکل سازمان ملل بار دیگر بر امحا کامل سلاح های هسته ای در جهان تاکید کرد و از کشورهای دارنده این نوع سلاح ها خواست بر نابودی زرادخانه های خود پیش قدم شوند.

به گزارش ایرنا، بان کی مون در کنفرانس خلع سلاح هسته ای که در ژنو برگزار شد، گفت : برای رسیدن به جهانی عاری از سلاح های هسته ای نباید منتظر دیگران نشست و هر کشوری که واقعا چنین آرمانی را محترم می شمارد، باید بهانه های بی اساس را کنار بگذارد.

وی استدلال کشور هایی را که معتقدند خلع سلاح هسته ای تنها در صورتی امکان پذیر است که امنیت کامل در جهان بر قرار شود استدلالی خیال پردازانه خواند و از آن ها خواست تا خود را در پشت چنین استدلال هایی پنهان نکنند .

دبیر کل سازمان ملل کنفرانس خلع سلاح جهانی را نیروی محرکه ای خواند که می تواند جهانی امن تر و آینده ای بهتر برای همه بنا کند.

کنفرانس خلع سلاح هسته ای در سال 1979 و با شرکت 65 کشور جهان پایه گذاری شد و بتدریج مبنای تشکل کنوانسیون هایی از قبیل کنوانسیون سلاح های هسته ای ، ان پی تی و معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای شد

در فاصله 35 سالی که از عمر این کنفرانس می گذرد عدم توانایی و رغبت بسیاری از کشور های عضو این کنفرانس به حل اختلاف نظر های خود موجب شده است موضوع خلع سلاح هسته ای را همچنان با بن بستی عبور ناپذیر بدل کرده است.

رییس جمهوری اسلامی ایران نخستین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص خلع سلاح هسته ای، با اشاره به فجایع هیروشیما و ناکازاکی بر ضرورت تمرکز تلاش های بین المللی برای خلع و امحای تسلیحات هسته ای و منع گسترش این سلاح ها تاکید کرد.

دکتر حسن روحانی در سخنان خود ˈهزاران سلاح هسته ای موجودˈ در جهان را ˈبزرگترین تهدید علیه صلحˈخواند.

وی هرگونه استفاده از سلاح هسته ای، نقض منشور ملل متحد و جنایت علیه بشریت خواند و هدید کشورهای غیر هسته ای با استفاده از سلاح هسته ای را نیز محکوم کرد.

او با اشاره به ناکامی استراتژیهای به کار گرفته شده برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای یادآور شد: ˈسراییل به عنوان تنها غیر عضو پیمان عدم اشاعه هسته ای در این منطقه، باید بدون هیچ گونه تاخیری به این معاهده بپیوندد تا همه فعالیت های هسته ای در منطقه، تحت پادمان های جامع آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز قرار گیرد.ˈ

وی از خلع سلاح هسته ای به عنوان ˈبالاترین اولویت دولت های عضو جنبش عدم تعهد نام برد و نقشه راه پیشنهادی این جنبش را برای مجمع قرائت کرد.

در نقشه جنبش عدم تعهد سه بند اصلی آورده شده که آغاز مذاکرات در کنفرانس خلع سلاح در خصوص کنوانسیون جامع سلاح های هسته ای در صدر آنان مطرح شد. «منع در اختیار داشتن و مالکیت، توسعه، تولید، به دست آوردن ، آزمایش، انباشت، انتقال، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای و فراهم ساختن زمینه امحای کامل آنها» از جمله موارد پیشنهادی برای طرح شدن در مذاکرت بودند.

روحانی به نقل از جنبش عدم تعهد پیشنهاد داد ۲۶ سپتامبر هر سال به عنوان «روز بین المللی امحای کامل سلاح های هسته ای» نامگذاری شود.

اروپام 2253 **1908
کد N75340