جان کری: با حضور اسد نمی‌توان سوریه را نجات داد

کد N75336