هیات وزیران تصویب کرد؛

جزئیات تبصره اجرای قانون هدفمندی در سال 1393/ 113 هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات

دولت

هیات وزیران جزئیات تبصره اجرای قانون هدفمندی در سال 1393را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن تبصره 21 لایحه بودجه 1393 که در جلسه امروز(2 بهمن ماه) دولت به تصویب رسیده است به شرح ذیل است:

با تصویب هیئت وزیران متن زیر به عنوان تبصره (21) به لایحه بودجه سال 1392 کل کشور الحاق می شود:

تبصره 21- به منظور حسن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ـ مصوب 1388 ـ به دولت اجازه داده می شود در سال 1393 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور و منابع یارانه ای آن را با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیر نقدی وخدمات بیمه ای بین خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و با اولویت بخش تولید، به شرح زیر اجرا کند:

الف – در آمد حاصل از اجرای قانون مذکور در سال 1393 تا مبلغ ششصد و سی و دو هزار میلیارد ریال شامل موارد زیر می شود:

1-تا مبلغ پانصد و نوزده هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه قانون مذکور
2- تا مبلغ یکصد و سیزده هزار میلیارد ریال یارانه نان، برق و سایر کالاها وخدمات مندرج در این قانون

ب – به منظور تقویت منابع صنعت برق و حضور فعال بخش خصوصی، منابع حال از افزایش قیمت های برق در سال 1393 از شمول ماده (12) قانون هدفمند کردن یارانه ها خارج و در اختیار صنعت برق قرار می گیرد.

ج – منابع مندرج در جزء (الف) به شرح زیر هزینه می شود.
1- تا مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال در اجرای ماده (8) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اولویت کمک به بخش تولیدی ، خدماتی و مسکونی
2- تا مبلغ پانصد و سی و دو هزار میلیارد ریال به منظور پرداخت نقدی و غیر نقدی و تقویت نظام سلامت موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها
3- جابجایی تا بیست در صد در موارد فوق مجاز است.

د – در شهر های با جمعیت بالای یک میلیون نفر، عوارض خاص توسط هیئت وزیران برای مقابله با آلودگی محیط زیست و کمک به توسعه حمل و نقل عمومی وضع می شود تا به صورت در آمد هزینه به مصرف برسد.

بر اساس این مصوبه، آیین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت ، نیرو و صنعت ، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.