شنبه صورت می‌گیرد:

سخنرانی سردار صفوی در جامعه اسلامی مهندسین

سیاست داخلی

نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، با حضور سردار یحیی رحیم صفوی برگزار می‌شود.

نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، با حضور سردار یحیی رحیم صفوی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین، با حضور سردار یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا برگزار می‌شود.

این نشست عصر شنبه هفته آتی (5 بهمن) ساعت 17:30 در محل این تشكل سیاسی برگزار می‌شود.

کد N75268