حضور محرمانه ایران در نشست ژنو 2 تکذیب شد

سیاست خارجی

نمایندگی ایران نزد مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو خبر منتشر شده مبنی بر حضور محرمانه ایران در نشست ژنو 2 را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش مطبوعاتی نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مقر اروپائی سازمان ملل متحد در ژنو در واکنش به خبر کذب منتشره از سوی یک شبه رسانه امنیتی مبنی بر حضور محرمانه هیاتی از جمهوری اسلامی ایران در حاشیه نشست ژنو2 ، خبر منتشره را ساختگی و فاقد صحت دانست .