وزیر خارجه الجزایر:

برگزاری نشست ژنو2 تحولی مثبت است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه الجزایر که مواضع کشورش همواره حامی نظام سوریه به ویژه در اتحادیه عرب بوده است، برگزاری نشست ژنو2 را تحولی مثبت دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رمطان لعمامره گفت: ما برگزاری نشست ژنو 2 را تحولی مثبت می دانیم.

شایان ذکر است که نشست ژنو از صبح امروز در سوئیس شروع شده است و نمایندگان کشورهای مختلف در آن سخنرانی کرده اند که درگیری لفظی ولید المعلم وزیر خارجه سوریه با بان کی مون دبیر کل سازمان ملل که در هنگام حرف زدن سخنان وی را قطع کرد از موضوعات جالب توجه بود.