ره پیک:

سازمان اجرایی شورای نگهبان در خدمت نظارت بر تقنین و انتخابات خواهد بود

معارفه

تهران- ایرنا- معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان گفت: سازمان اجرایی شورای نگهبان در خدمت دو رسالت اصلی این نهاد یعنی نظارت بر تقنین و نظارت بر انتخابات خواهد بود.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی شورای نگهبان، «سیامک ره پیک» در آئین معارفه اش به عنوان معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان، افزود: مقایسه کارهای انجام گرفته در دوره مسوولیت آقای کدخدایی نسبت به ادوار قبل، نشان دهنده خدمات شایسته و درخور تقدیر است.

ره پیک با بیان اینکه باید تجربیات گذشته به عنوان بنیان کارهای بعدی مورد توجه قرار گیرد، خاطر نشان کرد: بررسی اجمالی امور اجرایی شورای نگهبان، نشان می دهد کارهای جدی، تجربیات بسیار و ذخایر خوبی در شورای نگهبان انباشته شده است.

وی ادامه داد: البته هر دوره کاری، اقتضائات مخصوص به خود را هم دارد، اما تجربیات متراکم گذشته، باید در قالب طراحی جدید عرضه شود.

ره پیک خاطر نشان کرد: سازمان اجرایی شورای نگهبان در خدمت دو رسالت اصلی این نهاد یعنی «نظارت بر تقنین» و «نظارت بر انتخابات» بوده و خواهد بود.

وی تصریح کرد: بنابراین الگوپردازی ها و طراحی ها باید در جهت تحقق بیشتر این دو ماموریت اصلی شورای نگهبان باشد.

رییس پژوهشکده شورای نگهبان، تصریح کرد: در امر نظارت بر تقنین، چه قبل از اعلام نظر شورای نگهبان درباره مصوبات و قوانین و چه پس از آن، چرخه کارشناسی پژوهش و پشتیبانی علمی، تقویت خواهد شد.

وی افزود: در امر نظارت بر انتخابات، شبکه نظارت استان ها و شهرستان ها و فرآیند نظارت مورد توجه قرار خواهد گرفت تا موجبات تولید اعتماد بیشتر در امر نظارت بر انتخابات و کارآمدی بیشتر فراهم شود.

معاون اجرایی شورای نگهبان اظهار داشت: در انجام هر دو ماموریت شورای نگهبان به توسعه کمیّت، کیفیت، جذب و ارتقاء نیروی انسانی، توجه خواهد شد.

معاون امور انتخابات شورای نگهبان تصریح کرد: سازمان اداری شورای نگهبان را نیروی انسانی مناسب، فعال می کند. از این رو هماهنگی و انسجام منابع انسانی و همچنین منابع مالی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطر نشان کرد: به طور طبیعی بودجه و منابع انسانی ما محدودیت هایی دارد و با این بودجه باید هماهنگی، انسجام و هم افزایی نیروی انسانی مورد توجه قرار گیرد تا مسیر توسعه در این بخش ادامه یابد.

ره پیک افزود: حتما در مجموعه اداری شورای نگهبان، موضوع احترام متقابل و توجه به ارزش های اخلاقی، در درجه اول مورد توجه خواهد بود و بنا به فرمایش دبیر محترم شورای نگهبان، ما نیز ملتزم به این امر خواهیم بود.

معاون اجرایی و امور انتخابات شورای نگهبان با تأکید بر تلاش برای تعیین تکلیف و توسعه زیرساخت های نهاد شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد با رعایت این چارچوب ها، دو ماموریت و رسالت اصلی شورای نگهبان همراه با افزایش اعتماد، کارآمدی، اثربخشی، توسعه مشروعیت در داخل نهاد و در مواجهه نهاد با افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد.

سیام**9103**1535
کد N75126