لایحه هدفمندی به کمیسیون تلفیق رسید/ بحث جدی کمیسیون تلفیق بر سر اعلام وصول پیشنهاد دولت

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ارسال لایحه هدفمندی از سوی دولت به مجلس گفت: در این لایحه درآمد 63 هزارمیلیاردی از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها برای دولت پیش بینی شده است اما با توجه به تاخیر دولت در ارائه این لایحه بحث جدی در کمیسیون در خصوص اعلام وصول یا عدم اعلام وصل این لایحه وجود دارد.

اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، از ارسال لایحه هدفمندی از سوی دولت به کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی گفت: بر این اساس دولت درآمد 63 هزار میلیاردی را برای اجرای فاز دوم هدفمندی رایانه ها در بودجه سال 93 در نظر گرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت با توجه به تاخیر دولت در ارائه این لایحه هدفمندی و پایان بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه هم اکنون در کمیسیون تلفیق بحث جدی در خصوص اعلام وصول و یا عدم اعلام وصول این تبصره وجود دارد.

به گزارش مهر، دولت قرار بود همزمان با بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه تبصره مربوط هدفمندی یارانه ها را به مجلس ارائه دهد اما هم اکنون بررسی بخشهای درآمدی لایحه بودجه به پایان رسیده و دولت لایحه هدفمندی را ارائه کرده است.