جریان حمایت عربستان ازگروههای مسلح سوریه

ازگروههای مسلح سوریه,لبنان

بیروت- روزنامه لبنانی السفیر درمقاله ای با اشاره به حمایت عربستان از گروه مسلح ˈارتش اسلامˈ در سوریه نوشت:عربستان با دورکردن این گروه از صحنه نبرد ودرگیری های سوریه، به دنبال حفظ قدرت ،نیرو و تجهیزات این گروه برای استفاده از آن در روزهای پایانی بحران سوریه است.

بگزارش ایرنا،روزنامه لبنانیˈالسفیرˈروزچهارشنبه با درج مقاله ای تحت عنوان ˈماجرای حمایت عربستان از گروههای مسلحˈ در باره سیر تحولات میدانی بحران سوریه نوشت:بحران سوریه بخصوص جنبه نظامی آن وارد مرحله جدیدی از تغییر و تحولات نظامی و رویدادهای منطقه ای وبین المللی شده است که انتظارمی رود، نتایج آن در اجلاس بین المللی ژنو2 متبلور شود.

السفیر ادامه داد: از زمانی که پرونده مخالفان سوریه از دست قطری ها گرفته شد و برسرمیز سازمان اطلاعات عربستان به ریاست ˈبندر بن سلطانˈ قرارگرفت،نشانه های بروز اختلاف میان دو کشور بر سر اداره این پرونده نمایان بیشتری بیدا کرد.

السفیر در ادامه مقاله به دیدار ˈزهران علوشˈ فرمانده گروه ˈارتش اسلامˈ با مقامات عربستان در ماههای گذشته اشاره و تصریح کرد: به دنبال فراخواندن زهران علوش، رییس، گروه ارتش اسلام به عربستان به بهانه ادعای مناسک حج در ماه های گذشته، رویکرد عربستان در سوریه با وی مورد بحث و بررسی قرارگرفت،و در این دیدار بر ضرورت تشکیل ارتش تازه نفس به جای گروه موسوم بهˈ ارتش آزاد سوریهˈ تأکید شد، و دو ماه بعد از این دیدار،گروه سلفیˈ جبهه اسلامیˈ شامل گروههای سلفی متعدد تشکیل شد.

روزنامه لبنانی ادامه داد: از آنجا که تشکیل این گروه سلفی خطری را متوجه عربستان نمی سازد و سر شمشیر آن به سوی سوریه و رهایی از حلقه قدرتمند محور مقاومت منطقه، یعنی ایران، نشانه رفته است، عربستان از تشکیل این گروه سلفی، واکنشی منفی از خود نشان نداد.

این روزنامه لبنانی با اشاره به وابستگی تام زهران رییس گروه ارتش اسلام به عربستان نوشت: علوش از میان رهبران گروههای مسلح سوریه، نخستین شخص عربستانی است که روابط نزدیکی با عربستان دارد و ائتلاف او با گروههای مسلح نظیر ˈاحرار شامˈ،ˈصقور الشامˈ و ˈ لواء توحیدˈ،به معنای پایان یافتن اختلافاتش با گروههای مسلح مذکور نیست بلکه این ائتلاف،صرفا پیمانی مصلحت آمیز است که در نتیجه رویکرد عربستان درسوریه به وجود آمده است.

این روزنامه ادامه داد: با وجود آنکه موج ناآرامی وخشونت در مناطق درگیری میان گروه جبهه اسلامی در کنار ˈارتش مجاهدینˈ، علیه گروه هایˈ انقلابیون سوریهˈ و ˈ داعشˈ(دولت اسلامی عراق وشام) گسترش یافته است،ولی در این جا بایدبه مسئله بسیارمهمی که به واقعیت حقیقی اهداف نزدیک و دور دست سازمان اطلاعات عربستان درسوریه اشاره دارد توجه کرد،هدفهایی که عربستان انتظار برآورده شدن آنها را درسوریه،در سر دارد.

السفیر با اشاره به هدفهای نزدیک عربستان در سوریه تصریح کرد: هدف هایی که عربستان در صدد دسترسی به آنها در آینده نزدیک در سوریه است و بر همگان آشکار و واضح گردیده درتحقق این جمله خلاصه می شود که گروه داعش سازمانی تروریستی است و گروه جبهه اسلامی مورد حمایت عربستان،تنها گروهی است که علیه تروریسیم درسوریه می جنگند ولی حقیقت امر اینست که با نگاهی سریع به مناطق درگیری های سوریه و گروه های مسلح شرکت کننده در این درگیر ی ها، به دیدگاهی فراتر از برخی از اهداف مورد نظر عربستان در سوریه، دست می یابیم.

السفیر با اشاره به سیر درگیری های مسلحانه در مناطق مختلف سوریه نوشت: درگیری های مسلحانه سوریه ابتداء در منطقه اتارب در نواحی اطراف شهر حلب سوریه شروع شد، سپس به سوی مناطق مختلف شهر حلب مانند ˈبابˈ، ˈجریتانˈ ،ˈجرایلسˈ وˈتل رفعتˈ امتداد پیدا کرد و دیری نپایید که دامنه درگیری ها نیز به روستاهای استانˈ ادلبˈ سوریه و مناطق ˈداناˈ، ˈسراقبˈ،ˈبنشˈ و همچنین شهر ˈالرقهˈ وسعت یافت و گروه، داعش در درگیری با گروه ˈجبهه النصرهˈ، توانست شهر الرقه را به تصرف خود در آورد.

وجه مشترک همه این درگیری ها این بوده است که هیچ یک از عناصر وابسته به گروه ارتش اسلام به فرماندهی زهران در این درگیری ها حضورنداشته اند و عناصر این گروه تنها در مناطق اطراف دمشق مانند ˈغوطه های غربی وشرقی ، ˈدوماˈ، ˈقلمونˈ،ˈحرستاˈ، ˈبرزهˈ، ˈجوبرˈ، ˈعدارˈ حضور داشته اند و علی رغم وجود پایگاه های نظامی وابسته به گروه داعش در این مناطق و سخنان تند زهران علیه گروههای وابسته به داعش ˈ که آنهارا ˈخوارج و نفهمˈ خوانده بود، هیچ گونه تنش نظامی میان گروه ارتش اسلام و گروه داعش در این مناطق رخ نداد.

السفیر ادامه داد: آیا بروز درگیری ها و زد و خوردهای نظامی در مناطقی از سوریه که عاری از عناصر گروه ارتش اسلام است و وسعت گرفتن دامنه درگیری ها به سوی مناطقی که در آن عناصر وابسته به گروه های ˈاحرار الشامˈ ،گروه ˈانقلابیون سوریهˈ، و گروه ˈارتش مجاهدینˈ مستقر هستند، واقعا از روی تصادف محض صورت گرفته است.

السفیر در ادامه مقاله با اشاره به خودداری گروهˈارتش اسلامˈ از ورود در صحنه درگیری های جاری سوریه نوشت: به دنبال عقب نشینی مکرر گروه ارتش اسلام از بسیاری از صحنه های درگیری سوریه، برخی از گروههای مسلح سوریه از جمله گروه ˈجبهه نصرهˈ زهران را به خیانت و سستی متهم کردند زیرا ارتش اسلام در جریان بحران سوریه، با وجود آنکه در مقایسه با سایر گروه های مسلح، دارای بیشترین عناصر، نیرو و تجهیزات و بزرگترین انبارهای اسلحه و تهجیزات نظامی است،ولی خود را وارد درگیری های سوریه نکرده است و همواره از اولین گروههایی بود که از میدان جنگ عقب نشینی کرده است از این رو همواره شک و تردید در مورد وجود نقشه ای برای آماده کردن ارتش اسلام برای ایفای نقش در مراحل آخر و پایانی بحران سوریه وجود دارد و شاید به همین جهت است که عربستان حامی این گروه، به دنبال حفظ قدرت، ذخایر و تجهیزات ارتش اسلام در انتطار فرارسیدن زمان مناسب است و این همان هدفی است که اگر وجود خارجی نداشت، نام گروه ارتش اسلام اینک در صحنه درگیری های سوریه بر سر زبان ها جاری بود.

روزنامه لبنانی تأکید کرد: همزمان با ادامه درگیری های مسلحانه در سوریه، شک و تردید درباره نقشی که قرار است در آینده به گروه ارتش اسلام محول شود افزایش می یابد بخصوص که دورماندن این گروه از صحنه جنگ سوریه با هدف حفظ نیرو،قدرت و تجهیزات نظامی، سئوالاتی زیادی را پیرامون، وظیفه گروه ارتش اسلام به وجود آورده است و اگر این گروه از صحنه جنگ علیه ارتش سوریه عقب نشینی کرده است و وارد هیچ جنگی علیه گروه داعش نیز نشده است، دراین صورت گروه ارتش اسلام برای جنگ با کدام گروه، در حال آماده شدن است.

روزنامه السفیر در ادامه این مقاله نوشت: بدیهی است پاسخ به این سئوال با توجه به شرایط میدانی پیچیده سوریه و اصل وابستگی گروههای مسلح که آنها را به سازگاری با هم از یک سو و با کشورهای حامی آنها از سوی دیگر سوق داده است، سخت به نظر می رسد و نمی توان در سایه وجود این نوع ائئلاف ها بخصوص میان، گروه های ارتش اسلام، احرار شام، و سایر گروههایی که به جنگ علیه گروه داعش برخاسته اند به جواب منطقی دست یافت.

این روزنامه لبنانی دراین مقاله با اشاره به وجود شک وشبهه در ائئلاف های گروههای مسلح سوریه تأکید کرد: آیا امضای این نوع ائتلاف ها دایمی خواهد بود و تأمین منافع ومصالح زیر بنای اصلی تأسیس این گونه ائتلاف ها نیست؟ هیچکس جواب این سوالها را نمی داند چرا که شاید ما در آینده ای نزدیک خود را در زمان ایجاد تغییر وتحول در منافع و مصالح بیابیم و همانطور که امروز جنگ میان گروه جبهه اسلامی و داعش روی داد، در مراحل آینده نیز شاهد جنگ میان گروه ارتش اسلام و یکی از زیر شاخه های آن یعنی جبهه اسلامی باشیم و اصل تأمین مصلحت ایجاب کند از شر گروه جبهه اسلامی رهایی یابیم.

خاورم*2023**1856
کد N75048