آیت الله مکارم شیرازی:

دبیرکل سازمان ملل کارمند زیردست رئیس جمهور آمریکا است

سیاست داخلی

شما سوریه را به دست مردمشان واگذارید و به رای و انتخاب آنها احترام گذارید، در این صورت مشکل حل خواهد شد.

یکی از مراجع تقلید شیعیان، ضمن شرم آور دانستن اقدام مدیرکل سازمان ملل وی را کارمند آمریکا دانست.

به گزارش ایلنا، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم اظهار داشت: ما معتقدیم که این عالم بدون نماینده الهی اصلاح نمی شود، بشر با پای خود نمی تواند این راه را برود و عدالت را در جهان حاکم و مستقر کند؛ البته برخی کتاب «راه طی شده» نوشتند و عقیده داشتند که بشر می تواند با سازمان های بین المللی و قوانین حقوق بشری مسیر خود را طی کند و به صلح و عدالت پایدار برسد.

وی بیان کرد:‌ این سازمان ها و مجامع در عمل تبدیل به کانون ظلم مضاعف شده اند، ‌حقوق بشر به چماقی برای کوبیدن بر سر کسانی که تسلیم زورگویان نمی شوند تبدیل شده است و سازمان های جهانی نیز به ابزاری برای مقاصد شوم شان تبدیل شده است.

آیت الله مکارم شیرازی بیان کرد: نمونه بسیار شرم آور این بود که دبیرکل سازمان ملل از ایران برای حضور در نشست ژنو2 دعوت کرد اما به فاصله یک روز و بر اثر فشاری که به او وارد شد دعوت خود را پس گرفت.

وی گفت: بسیاری از کشورها که ربطی به سوریه ندارند به این نشست دعوت شده اند، اما ایران که متحد اصلی سوریه است این گونه به فاصله یک روز از سوی دبیرکل سازمان ملل که همچون یک کارمند زیر دست رییس جمهور آمریکا عمل می کند، به نشست دعوت می شود و بلافاصله دعوت خود را پس می گیرد.

وی ادامه داد: البته ایران نباید نگران باشد که در این نشست شرکت نکرده است؛ چراکه ما هیچ امیدی به این تشکیلات که درباره سوریه است نداریم.

استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم افزود: آیا چنین دبیرکل ضعیف و ناتوان و تسلیم دست مستکبران و جهانخواران می خواهد در جهان عدالت برقرار کند؟ از این جا متوجه می شویم تنها با آمدن رهبران الهی به مظالم پایان داده می شود.

آیت الله مکارم شیرازی راه حل مشکل سوریه را احترام به رای و انتخاب مردم دانست و گفت: شما سوریه را به دست مردمشان واگذارید و به رای و انتخاب آنها احترام گذارید، در این صورت مشکل حل خواهد شد.

وی افزود: این سازمان ها عدالت سرشان نمی شود و تسلیم زور هستند. این یک مساله بسیار واضح و روشن است و مباحثی که غیر از این مطرح شود مباحث انحرافی خواهد بود؛ آنها می خواهند کسانی در این کشور سرکار بیایند که حافظ منافع شان باشند.

وی با اشاره به پیام هایی که می شود از این اتفاقات گرفت، عنوان کرد: پیام اول این است که تا زورمندان بی منطق هستند با دست بشر دنیا روی صلح و عدالت نخواهد دید، و پیام دوم هم این است که به آنها متکی نشوید، و به ملت خود متکی باشید.

کد N74992