فرود اولین هواپیمای غیر نظامی در فرودگاه حلب پس از یکسال

آفریقا و خاورمیانه

تلویزیون سوریه از فرود اولین هواپیمای غیر نظامی در فرودگاه حلب پس از گذشت یکسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،تلویزیون سوریه در خبر فوری اعلام کرد: با گذشت یک سال اولین هواپیمای غیر نظامی در فرودگاه حلب بر زمین نشسته است.

این رسانه سوری افزود: ارتش سوریه موفق به تامین امنیت فرودگاه حلب و اطراف آن شده است.