اما بنینو:

برقراری آتش بس باید اولویت نشست ژنو2 باشد

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه ایتالیا طی سخنانی در نشست ژنو2 بر ضرورت دست یابی به یک آتش بس و اولویت دادن به آن در این نشست تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربیه، اما بنینو گفت: دولت سوریه باید تدابیر و اقدامات لازم را برای حمایت از شهروندان خود به عمل آورد.

وزیر خارجه ایتالیا افزود: سازمان ملل باید تمام تلاش خود برای تحقق امنیت و ثبات به کار گیرد. در اینجا باید طرفین درگیر در سوریه را به برقراری آتش بس راضی کرد.

وی اعلام کرد: من برای همکاری در زمینه اجرای آتش بس در اینجا هستم. طرفین درگیر در سوریه به ویژه دولت باید امید را به واقعیت تبدیل کنند.

بنینو گفت: ما می توانیم حداقل با آتش بس شروع کنیم و این از اولویتهای گفتگو است. سازمان ملل باید تمام تلاش خود را برای تحقق ثبات به کار بندد.