اشتاین مایر:

نباید توقع معجزه از کنفرانس ژنو 2 داشت

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه آلمان اذعان کرد شرکت کنندگان در ژنو 2 در سوئیس نباید توقع معجزه از این کنفرانس داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "فرانک والتر اشتاین مایر" وزیر خارجه آلمان بر بی نتیجه بودن گردهمایی مخالفان نظام سوریه و حامیان آنها در شهر مونترو سوئیس صحه گذاشت.

این سیاستمدار حزب سوسیال دمکرات آلمان گفت: از کنفرانس امروز نباید انتظار معجزه داشت، اما بحث هایی هم که مطرح می شود، مهم خواهد بود.

وزیر خارجه آلمان با تاکید بر لزوم یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه، برداشته شدن گام های مثبت برای کمک انساندوستانه به قربانیان را از جمله اهداف مهم کنفرانس ژنو 2 دانست.

به گفته اشتاین مایر از دیگر اهداف برگزاری این نشست، ایجاد مناطق امن در بخش هایی از سوریه است که شاهد درگیری های نظامی هستند.

گفتنی است در آغاز نشست ژنو 2 پس از سخنرانی بان کی مون و مقامات غربی، وزیران خارجه برخی کشورهای عربی از جمله عربستان و کویت نیز به ایراد سخنرانی پرداختند.