خانه تکانی در پلیس پایتخت ترکیه

شهربانی,آنکارا

آنکارا - ایرنا - در ادامه تصفیه و خانه تکانی گسترده در شهربانی آنکارا پایتخت ترکیه امروز چهارشنبه محل خدمت 470 تن از روسای شعب ، معاون شعبات مختلف ، کمیسر و ماموران پلیس تغییر کرد.

به گزارش ایرنا ، تصفیه گسترده در نیروهای پلیس آنکارا که پس از 17 دسامبر و آغاز عملیات فساد مالی و ارتشا از سوی دادستانی استانبول آغاز شده است امروز با برکناری 470 نفر که بخش عمده آنان را اعضای شعبه جرایم سازمان یافته و شعبه امنیت تشکیل می دهند وارد مرحله جدیدی شد.

براساس این گزارش ، با تغییر محل خدمت این افراد پلیس در شهربانی آنکارا ، نیروهایی از خارج از شهر آنکارا به جای آنان تعیین شدند.

تمامی اعضای شعبه جرایم سازمان یافته در شهربانی آنکارا با تغییرات روز جاری در بعد از 17 دسامبر تغییر یافته اند.

در طول یک ماه گذشته علاوه بر تغییر رییس شهربانی آنکارا ، 11 معاون رییس و 23 رییس شعبه و بیش از 670 نفر از پرسنل شهربانی که در بین آنان معاونان شعب مختلف و نیز افسران ارشد نیز وجود دارند تغییر کرده بودند.

افزون بر تغییرات در نیروهای پلیس آنکارا ، امروز روسای دو شعبه و 10 نفر از معاونان شعب مختلف پلیس ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه نیز برکنار شدند.

پس از عملیات فساد مالی و ارتشا در 17 دسامبر که با واکنش تند دولت اردوغان مواجه شد تصفیه های گسترده ای در شهربانی ، قوه قضاییه ، سازمان رادیو تلویزیون دولتی ترکیه، وزارت اقتصاد و وزارت کشور و آموزش ملی این کشور انجام شده است.

در عملیات ارتشا و فساد مالی در ترکیه شماری از منتسبان به دولت این کشور ، دو نفر از فرزندان وزرای سابق کابینه و برخی از فعالان اقتصادی دستگیر شدند.

مقامات دولتی ترکیه این عملیات را به جماعت نور به رهبری ˈ فتح الله گولن ˈ منتسب کردند.

جماعت گولن هواداران بسیاری در بین نیروهای پلیس و قوه قضاییه این کشور دارد.

خاورم**2012** 230**1586
کد N74715