دبکا مدعی شد: حضور محرمانه ایران در کنفرانس ژنو2

انتخاب نوشت:

دبکا به نقل از منابع خود مدعی سفر محرمانه هیئتی از ایران به سوئیس شد.

دبکا نوشت: یک هیئت ایرانی به صورت محرمانه روز سه شنبه به منونتر رسید.

در ادامه این گزارش دبکا آمده است: با این وجود انها در کنفرانس ژنو 2 شرکت نمی کنند و در هتلی بیرون از شهر ساکن می شود.

برای تمام حاضران در کنفرانس ژنو 2 روشن است که با وجود غیبت رسمی ایران، تهران در هرگونه تصمیم گیری بزرگ در مورد سوریه حضور دارد.

این اتفاق با انچه جان کری وزیر خارجه آمریکا در اوایل ماه جاری اعلام کرد مطابقت دارد. کری اعلام کرده بود که ایران در حاشیه کنفرانس حضور پیدا کند.
/27220

 

کد N74692