العربی:

تنها راه حل بحران سوریه سیاسی است

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل اتحادیه عرب تنها راهکار حل بحران در سوریه را سیاسی دانست و بر ضرورت عدم توجه به راه حلهای دیگر تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، نبیل العربی اعلام کرد: هدف اجرای نشست ژنو 2 اجرای کامل بیانیه ژنو 1 است.

دبیر کل اتحادیه عرب افزود: اتحادیه عرب اولین طرفی بود که طرحی برای حل بحران سوریه ارائه داد.

وی خاطرنشان کرد: درگیری و جنگ در سوریه باید متوقف شود و راهکار بحران در سوریه سیاسی است و نباید به راهکارهای دیگری توجه کرد.

دبیر کل اتحادیه عرب افزود: موفقیت راهکار سیاسی و انتقالی در سوریه جدید در واقع کلید ثبات این کشور است.