فرانسه خواستار آتش بس در سوریه شد

آمریکا اروپا

وزیر خارجه فرانسه خواستار برقراری آتش بس در سوریه با هدف رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم این کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه خواستار برقراری آتش بس بین طرف های درگیر در سوریه شد.

وی همچنین خواستار گشودن مسیری برای رساندن کمک های بشر دوستانه به مردم سوریه شد.

وزیر خارجه فرانسه که این اظهارات را در نشست ژنو 2 بیان داشت همچنین گفت: در حال حاضر در سوریه وضعیت وحشتناکی حاکم شده است که موجب کشته شدن هزاران زن و کودک شده است. ما از این کنفرانس می خواهیم که آتش بسی در سوریه برقرار کند تا مسیری برای رساندن کمک و دارو باز شود.

وی در ادامه گفت دولت سوریه در این خصوص مسئولیت سنگینی بر عهده دارد.