اتحادیه عرب خواستار تشکیل شورای دولت انتقالی تام الاختیار در سوریه شد

سوریه,ژنو2

تهران-ایرنا-ˈنبیل العربیˈ دبیر کل اتحادیه عرب ضمن درخواست تشکیل شورای دولت انتقالی تام الاختیار در سوریه گفت: کنفرانس ژنو 2 فرصت مهمی برای آغاز عملیات حل سیاسی بحران سوریه است.

به گزارش روز چهارشنبه پایگاه خبری لبنانیˈ النشرهˈ، ˈنبیل العربیˈ در سخنانی در کنفرانس ژنو2 تاکید کرد ما اجازه نمی دهیم این فرصت تاریخی که در قالب کنفرانس ژنو 2 پیش آمده وهدف آن پایان دادن به درگیرهای ویران کننده و نا امنی وبی ثباتی در سوریه است به هدر رود.

وی افزود: شورای امنیت به مسئولیت خود در خصوص بحران سوریه

عمل نکرده است و راه حل سیاسی مطلوب را مردم سوریه باید ارائه دهند.

وی خواستار وحدت عمل محافل بین المللی برای پایان دادن به خشونت و مجازات عاملان جنایت های ضد انسانی در سوریه شد و تاکید کرد تنها راه حل پایان دادن به بحران سوریه ،راه حل سیاسی مطرح شده در بیانیه ژنو 1 است .

العربی ادامه داد همزمان با برگزاری این کنفرانس ،جامعه بین الملل از جمله شورای امنیت باید برای دستیابی به توافق درباره توقف کشتار در سوریه دست به اقدامات قابل توجهی بزند وگذرگاه های ایمنی برای ورود کمک های بشر دوستانه به مناطق محاصره شده ایجاد و از کشورهای میزبان پناهندگان سوری حمایت و بازگشت آنها به سوریه را تضمین کند.

مترجمام** 1453**1446
کد N74487