نوبخت در پاسخ به ایلنا:| 138842

مراجعی موظف به شناسایی مستحقین دریافت سبدكالا شده‌اند

دولت

رویکرد ما این است که با کسانی که استحقاق دارند این سبد کالا داده شود و حتی به کسانی که جزو دریافت کنندگان این سبد مشخص نشده اند نیز این پرداخت صورت گیرد.

سخنگوی دولت  در پاسخ به این سوال كه آیا کارگرانی که قرارداد رسمی ندارند و جزو دریافت کنندگان سبد کالا اعلام نشده اند این سبد را دریافت خواهند کرد گفت: برای این کار مراجعی تعیین کرده ایم،  بویژه وزارت کار در این زمینه مأمور شده است که نسبت به بررسی و شناسایی افرادی که مستحق دریافت این سبد کالا می باشند اقدام كند.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت‏، در  پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه آیا کارگرانی که قرارداد رسمی ندارند و جزو دریافت کنندگان سبد کالا اعلام نشده اند این سبد را دریافت خواهند کرد گفت: برای این کار مراجعی تعیین کرده ایم،  بویژه وزارت کار در این زمینه مأمور شده است که نسبت به بررسی و شناسایی افرادی که مستحق دریافت این سبد کالا می باشند اقدام كند.

سخنگوی دولت افزود: رویکرد ما این است که با کسانی که استحقاق دارند این سبد کالا داده شود و حتی به کسانی که جزو دریافت کنندگان این سبد مشخص نشده اند نیز این پرداخت صورت گیرد.

کد N74463